CHÀO MỪNG

Chào mừng bạn đến với blog Học Văn của học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định - Mọi thông tin liên hệ, đóng góp bài vở, xin gửi về vankhoa11@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với lớp trưởng Chuyên Văn khoá 11 Đỗ Lê Bảo Duyên - LPHT Trần Thái Diễm Chi

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Chuyên đề 2: Văn nghị luận

Nội dung
Mức độ cần đạt
1. Thế nào là văn nghị luận ?
- Mục đích của bài văn nghị luận
- Nội dung bài văn nghị luận
- Cách thức trình bày bài văn nghị luận
- Phân loại văn nghị luận: Nghị luận xã hội và nghị luận văn học
- Văn nghị luận và cỏc kiểu văn bản khác

2. Vai trò  ý nghĩa của văn nghị luận
- Vai trò và ý nghĩa của văn nghị luận đối với đời sống tinh thần ( lịch sử) của dân tộc.
- Vai trò và ý nghĩa của văn nghị luận đối với việc hình thành tư duy của con người.
- Vai trò và ý nghĩa của văn nghị luận đối với việc giáo dục tư tưởng, nhân cách,…
3.  Luyện tập, thực nh
- Nhận diện và phân tích đặc điểm văn nghị luận qua một đoạn văn, một bài văn.
- Luyện tập: thuyết minh, giới thiệu bài văn nghị luận xã  hội và nghị luận văn học hay
1. Kiến thức:
- Hiểu thế nào là một bài văn nghị luận, các yếu tố tạo nên bài văn nghị luận:
+ Mục đớch
+ Nội dung
+ Cách thức
+ Phân loại
- Phân biệt văn nghị luận với các kiểu văn bản khác như tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh…và mối quan hệ của chúng với văn nghị luận.
- Hiểu vai trò và ý nghĩa của VNL:
+ Đối với lịch sử dân tộc
+ Đối với rèn luyện tư duy
+ Đối với giáo dục tư tưởng, nhân cách
2. Kỹ năng
- Nhận biết được đoạn văn, bài văn nghị luận và lí giải được bằng các đặc điểm của thể văn này.
- Biết cách thuyết minh, giới thiệu một bài văn nghị luận
3. Thái độ:
- Biết trân trọng những áng văn nghị luận hay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét