CHÀO MỪNG

Chào mừng bạn đến với blog Học Văn của học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định - Mọi thông tin liên hệ, đóng góp bài vở, xin gửi về vankhoa11@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với lớp trưởng Chuyên Văn khoá 11 Đỗ Lê Bảo Duyên - LPHT Trần Thái Diễm Chi

Tài liệu trực tuyến

Các tài liệu trực tuyến môn Ngữ Văn dành cho lớp chuyên Văn
BLOG VĂN HỌC VÀ HỌC VĂN - Cô Phan Thanh Vân - trường THPT Huỳnh Thúc Kháng


KHO TƯ LIỆU NGỮ VĂN ĐỌC ONLINE VÀ DOWNLOAD
Thư viện Ngữ Văn trên violet.vn

Bài giảng Ngữ Văn 12
Bài giảng Ngữ Văn 11
Bài giảng Ngữ Văn 10
Tư liệu Ngữ Văn 12
Tư liệu Ngữ Văn 11
Tư liệu Ngữ Văn 10
Đề thi Ngữ Văn 9 - ôn vào 10
Đề thi - kiểm tra Ngữ Văn 10
Đề thi - kiểm tra Ngữ Văn 11

Đề thi - kiểm tra Ngữ Văn 12 và Ôn thi Đại học