CHÀO MỪNG

Chào mừng bạn đến với blog Học Văn của học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định - Mọi thông tin liên hệ, đóng góp bài vở, xin gửi về vankhoa11@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với lớp trưởng Chuyên Văn khoá 11 Đỗ Lê Bảo Duyên - LPHT Trần Thái Diễm Chi

Bài giảng Online

Nguồn bài giảng từ các trang học Văn sưu tầm (liên tục cập nhật)

Tháng Mười 19, 2009 - BÀI GIẢNG TRÊN HTV4

Văn Học
OTDH 2009 – MÔN VĂN – CÁC TÁC PHẨM KÍ

OTDH 2009 – MÔN VĂN – CÁC TÁC PHẨM KỊCH

OTDH 2009 – MÔN VĂN – CN ANH HÙNG CM

OTDH 2009 – MÔN VĂN – THƠ CHỐNG PHÁP

OTDH 2009 – MÔN VĂN – THƠ TỪ 1954 ĐẾN HẾT XX

OTDH 2009 – MÔN VĂN – TỔNG KẾT

OTDH 2009 – MÔN VĂN – VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

OTDH 2009 – MÔN VĂN – VĂN SAU 1975

OTDH 2009 – MÔN VĂN – VĂN XUÔI HTCM

OTDH 2009 – MÔN VĂN – VH LÃNG MẠN

OTDH 2009 – MÔN VĂN – XUÂN DIỆU – NAM CAO

VĂN HỌC – BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (PHẦN 1)

VĂN HỌC – BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (PHẦN 2)

VĂN HỌC – BỨC TỨ BÌNH VIỆT BẮC

VĂN HỌC – CHÍ PHÈO – MỘT GIẤC MƠ LÀNH

VĂN HỌC – CHÍ PHÈO – NHỮNG LÀN GIÓ ĐỘC

VĂN HỌC – CHÍ PHÈO – TIẾNG NÓI NỘI TÂM

VĂN HỌC – CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (P1)

VĂN HỌC – CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (P2)

VĂN HỌC – CHIẾC THUYỀN NGÒAI XA (PHẦN 1)
VĂN HỌC - VỘI VÀNG PHẦN 1 - XUÂN DIỆU
VĂN HỌC - VỘI VÀNG - XUÂN DIỆU (PHẦN 1)
VĂN HỌC - VỘI VÀNG - XUÂN DIỆU (PHẦN 2)
VĂN HỌC - VỘI VÀNG (Phần 2)
VĂN HỌC - TIẾNG HÁT CON TÀU - P1
VĂN HỌC - TIẾNG HÁT CON TÀU - P2
VĂN HỌC - TIẾNG HÁT SAY MÊ LÝ TƯỞNG
VĂN HỌC - TÌNH HUỐNG LẠ VÀ ÉO LE TRONG VỢ NHẶT
VĂN HỌC - TỐ HỮU VÀ CÁC CHẶNG ĐƯỜNG THƠ
VĂN HỌC - TỐNG BIỆT HÀNH (P1)
VĂN HỌC - TỐNG BIỆT HÀNH (P2)
VĂN HỌC - TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
VĂN HỌC - VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI